Важно административно помагало

За ефикасна организация и управление на Вашия клуб вижте тази брошура 
ТУК