Структура на БНФК

Управителен Съвет

    Име   Длъжност  
 
1     Алексей Илиев Петров   Президент  
2     Русалин Антонов Русалинов   Вицепрезидент  
3     Борис Петров Николов   Генерален секретар  
4     Георги Петков Ривов   Член  
5     Димитър Христов Христов   Член  
6     Георги Димитров Попов   Член  
7     Марин Маринов   Член  
8     Божидар Начев   Член  
9     Теодор Петров   Член