Структура на БНФК

Комисия връзки с обществеността и институциите

    Име   Длъжност    Телефон
 
1     Георги Ривов          
2     Тервел Цвятков