Структура на БНФК

Финансова комисия

  Име   Длъжност     Телефон
 
1   Божидар Начев   Председател        
2   Алексей Петров   Член        
3   Русалин Русалинов   Член        
4   Борис Николов   Член