Структура на БНФК

Правно-организационна и дисциплинарна комисия

  Име   Длъжност    Телефон
 
1   Теодор Петров   Председател      
2   Русалин Русалинов   Член      
3   Димитър Христов   Член      
4   Петър Магеранов   Член