Структура на БНФК

Реферска комисия

Име Длъжност  Телефон
 
1 Георги Ривов
Председател    
2 Георги Михайлов Секретар    
3 Красен Хаджиев Секретар  
3 Ангел Попов
член    
4 Милен Димитров
Координатор турнири