Структура на БНФК

Управителен Съвет

    Име Длъжност  
 
1     Алексей Илиев Петров Президент  
2     Русалин Антонов Русалинов Вицепрезидент  
3     Борис Петров Николов Генерален секретар  
4     Георги Петков Ривов Член  
5     Димитър Христов Христов Член  
6     Георги Димитров Попов Член  
7     Марин Маринов Член  
8     Божидар Начев Член  
9     Теодор Петров Член