Структура на БНФК

Финансова комисия

Име Длъжност Телефон
 
1 Божидар Начев Председател    
2 Алексей Петров Член    
3 Русалин Русалинов Член    
4 Борис Николов Член